internetowy sklep zoologiczny

Ludzie w dzisiejszych czasach przez internet kupują wszystko. Sklepy internetowe przeżywają oblężenie. W internecie kupić można także zwierzęta. Istnieje bowiem nie jeden internetowy sklep zoologiczny. Najczęściej sprzedaje się w nich różnego rodzaju akcesoria dla zwierząt, ale zdarza się tak, że przez internet można także kupić zwierzę.

internetowy sklep zoologicznyJednak w tym przypadku trzeba pamiętać, że transport żywych zwierząt jest ograniczony przez prawo. Jasno określa go Ustawa o ochronie zwierząt oraz Rozporządzenie Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. O wszystkim decyduje powiatowy lekarz weterynarii. To do jego zadań będzie należało przeprowadzenie kontroli, wydanie zezwolenia na transport zwierząt oraz na przykład wydawanie świadectw zatwierdzenia. Powiatowy lekarz weterynarii jest także zobowiązany do prowadzenia rejestrów oraz przekazywania wszelkich informacji zawartych w tych rejestrach do Głównego Lekarza Weterynarii.
Warto wiedzieć, że osoba, która chce przewozić żywe zwierzęta musi nie tylko posiadać odpowiedni do tego środek transportu, który musi zostać zaakceptowany przez lekarza, ale również przejść określone szkolenie w tym zakresie. Program szkolenia musi zostać zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Szkolenie kończy się egzaminem. Po jego pozytywnym zdaniu osoba, która wzięła w nim dział otrzymuje zaświadczenie lub też licencję, która potwierdza kwalifikację w zakresie transportu lub też obsługi zwierząt. Koszty takiego szkolenia będą ponosić przewoźnicy lub też operatorzy punktów gromadzenia. W ustawie oraz rozporządzeniach jest także mowa o tym, że każda osoba, która potrąci zwierzę samochodem powinna w miarę możliwości zapewnić mu pomoc lub chociaż zawiadomić jakąś służbę, która się zajmie potrąconym zwierzęciem.

Tryb powoływania komisji oraz sposób przeprowadzenia egzaminu końcowego będzie zależał tylko i wyłącznie od Ministra właściwego do spraw rolnictwa. On w drodze rozporządzenia określił jasno wszystkie warunki.

Wysyłkowa sprzedaż zwierząt

Także mogą ci się spodobać: