termometr

Przyrząd pomiarowy który służy nam, do pomiaru temperatury jest to termometr elektroniczny, zwany również pirometrem.

Ciała które są wyższe od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne, zwane inaczej promieniowaniem ciała doskonale czarnego. Zaletami jakie mają pirometry mogą być między innymi np. mała stała czasowa, duża możliwość pomiaru w miejscach do których mam utrudnioną dostępność, oraz najważniejsze bezdotykowy pomiar. Pirometr zawsze działa na zasadzie gdzie energia jest proporcjonalna do temperatury badanego ciała. Zatem gdy mierzymy energię, promieniowanie może być wtedy określone promieniowaniem ciała.

Pirometry z jakimi mamy do czynienia w produkcji mogą to być: fotoelektryczne które są bardzo wrażliwe na określenie pasm fali, dwubarwne które maja za swoje zadanie porównać natężenie promieniowania o dwóch różnych długościach fali, które są stosowane do pomiaru temperatury między 800-2800 stopni, można nimi dokonać dokładność pomiaru 1%,monochromatyczne które są bardzo wrażliwe na jedną długość fali, zazwyczaj swoje zastosowanie mają w hutach gdzie ich temperatura waha się w zakresie 450-3500 stopni, oraz radiacyjne najbardziej nam znane mają swoja regulacje na całe promieniowanie, gdzie najczęściej używane są wewnętrznego pomiaru temperatury, oraz powierzchni ciał w zakresie 450-2500 stopni.

Dokładność pomiarów radiacyjnych wynosi przeciętnie około 2%. W pirometrach które są stosowane do pomiarów temperatury metodą bezstykową jest promieniowanie cieplne skupiane za pomocą soczewki na detektorze czujnika promieniowanie cieplnego. Pirometr może być również ręczny jak i elektryczny. W pirometrach które uchodzą za najwyższą klasę swojej jakości stosuje się, optykę zwierciadlaną, analogiczna która jest stosowane w aparacie cyfrowym.

Tam, gdzie zastosowano optykę zwierciadlaną, nakierowanie pirometru na pole odbywa się w taki sam sposób jak w innych tradycyjnych aparatach fotograficznych, w których to dany operator w swoim okienku widzi swój obiekt.

Temperatura a przyrząd pomiarowy

Także mogą ci się spodobać: