http://wytworniapp.com/projekty

Nie wszystkie osoby niepełnosprawne ruchowo mają szczęście mieszkać w domach pozbawionych barier architektonicznych. W zasadzie jedynie nowoczesne domy parterowe pozbawione są tego typu barier. Jeżeli więc osoba niepełnosprawna nie ma szczęścia mieszkać w takim domu, ona sama albo członkowie najbliższej rodziny stoją przed koniecznością dostosowania domu do jej potrzeb.

Projekt budynku gospodarczego

 

Dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich bardzo istotne jest bycie w jak największym stopniu samodzielnym dlatego ważny jest projekt budynku gospodarczego. Samodzielność taką zapewni dom bez schodów. Nie zawsze jednak jest możliwa całkowitahttp://wytworniapp.com/projekty rezygnacja ze schodów. W takim przypadku konieczne jest ograniczenie ilości schodów, które prowadzą do jego wnętrza oraz na taras. Schody muszą być na tyle szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła bez problemu manewrować wózkiem. Przy wejściu do domu, przy wyjściu na taras trzeba zbudować jak najniższy próg, a z kolei pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami we wnętrzu domu całkowicie z nich zrezygnować. Osoby niepełnosprawne na pewno będą zadowolone z szerokiego wejścia prowadzącego do łazienki oraz z likwidacji wanny w łazience. Osobom niesprawnym ruchowo, ale poruszającym się na wózku inwalidzkim znacznie wygodniej będzie skorzystać z szerokiej kabiny prysznicowej niż z wanny. Zalecenia te dadzą się zrealizować nie tylko w nowo budowanych domach, można zaadaptować do potrzeb osoby niepełnosprawnej także już istniejący dom. Na przeciw osobom zdecydowanym dokonać tego typu adaptacji wychodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dysponuje on pulą środków przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej. Pisemne wnioski przyjmują powiatowe lub miejskie centra pomocy rodzinie. Do wniosku dołącza się między innymi akt własności nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie takiej adaptacji. Z całkowitych kosztów adaptacji domu osoba niepełnosprawna może liczyć na dofinansowanie aż 80 % całkowitych kosztów adaptacji.

Więcej informacji można znaleźć na https://wytworniapp.com/

Jaki dom dla osoby niepełnosprawnej ruchowo?

Także mogą ci się spodobać: